โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วัดอินทาราม
ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         เนื่องในเดือนมิถุนายน อุบาสิกาท่านหนึ่ง ได้ปรารภอยากสร้างกุศลอุทิศส่วนบุญให้กับบิดาโดยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยนำเรื่องมาปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสวัดอินทารามพร้อมกับได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งเพื่อนำมาถ่ายชีวิตโคกระบือขึ้นในเดือนนั้น และในครั้งนี้เมื่อดำเนินการถ่ายชีวิตโคกระบือเสร็จได้มอบโคกระบือเพื่อมอบให้กับ "ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธคก.)" ในการนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการคือกรมกรมปศุสัตว์ จะได้นำโคกระบือนี้ไปมอบให้ชาวนาที่ยากจนได้ยืมไปใช้งาน ซึ่งโค-กระบือ ที่บริจาคเหล่านี้ จะอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์อำเภอตลอดชีวิต โดยจะไม่หวนกลับคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถ่ายคือหลุดพ้นจากวงจรที่จะเวียนคืนมายังโรงฆ่าสัตว์ ในการนี้ทางวัดอินทารามเห็นประโยชน์จากการถ่ายชีวิตโคกระบือในครั้งนี้จึงได้จัดทำเป็นโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือ เดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพระสิ้นเดือน หรือ วันสำคัญต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 


โดย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารไทยภานิชย์

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 575-466775-6

ชื่อบัญชี "วัดอินทาราม"

 

 


วัดอินทาราม ที่อยู่: เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบล หัวรอ

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนคีรศรีอยุธยา

โทรศัพท์: 089-804-5629

ไถ่ชีวิตแม่โคกระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

ไถ่ชีวิตแม่โคกระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

พุธ 7 มิถุนายน 2566
ไถ่ชีวิตแม่โคกระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
อ่านต่อ
อายุวันโนสุขังพลัง บุญใหญ่ช่วยชีวิตโคแม่ลูก

อายุวันโนสุขังพลัง บุญใหญ่ช่วยชีวิตโคแม่ลูก

จันทร์ 23 มกราคม 2566
อายุวันโนสุขังพลัง บุญใหญ่ช่วยชีวิตโคแม่ลูก
อ่านต่อ

hidden