เที่ยววัดสวย
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567

เที่ยววัดสวย

เที่ยววัดสวย

ข่าวสารกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567 พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567
เที่ยววัดสวย
เที่ยววัดสวย พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567
สอนธรรมศึกษา และทำแบบทดสอบ online  แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ขอบคุณแม่ครัววัดอินทารามทุกคน ที่ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆในวันนี้
สอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ผ้าป่าสามมัคคี ประจำปี 2566
อานิสงส์จำพรรษา และอานิสงส์กฐิน
อานิสงส์จำพรรษา และอานิสงส์กฐิน พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ(ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ วัดอินทาราม อยุธยา ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น.

hidden