image
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

บุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำถวายวัดอินทาราม จำนวน 13 ห้อง

#บุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำถวายวัดอินทาราม จำนวน 13 ห้อง

ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วจำนวน 5 ห้อง เหลืออีก 8 ห้อง 

ทางวัดอินทารามขอเชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธาสร้างห้องน้ำอีก 8 ห้อง ถวายวัดอินทาราม อยุธยา

#ธานาคารไทยพาณิชย์ 575-301-5736

#วัดอินทาราม

อนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านที่ร่วมบุญกันเข้ามาสบทบสร้างห้องน้ำถวายวัดขอบุญนี้จงส่งผลให้คุณโยมและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ภัยมาเบียดเบียน

สาธุ สาธุ สาธุ


แสดงความคิดเห็น

hidden