image
เสาร์ 14 ตุลาคม 2566

ร่วมบุญใหญ่ ให้ชีวิตไถ่ ชีวิตแม่โค

ร่วมเติมบุญเติมธรรม

 

 

 

 

 

ร่วมบุญใหญ่ ให้ชีวิตไถ่ ชีวิตแม่โค 

โครงการโคบุญช่วยให้ชีวิตใหม่

 

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธากับทางวัด ได้ที่

ชื่อ : วัดอินทาราม

ไทยพาณิชย์ : 575-466775-6

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

วัดอินทาราม (ตำบลหัวรอ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

โทร 063-113-4938 ( เจ้าอาวาส )

 

ลดหย่อนภาษี แจ้งได้ทาง Inbox

หรือตามช่องทางที่ระบุไว้ วัดของเราเป็นวัดที่ได้ขึ้นระบบทะเบียน E-donation ของกรมสรรพากร เรียบร้อย


แสดงความคิดเห็น

hidden