ข่าวสาร / กิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕

ทอดถวาย ณ วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕

hidden