ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีกวนข้าวทิพย์

งานบุญ #พีธีกวนข้าวทิพย์ ข้าวศักดิ์สิทธิ์

อ่านต่อ
พิธีกวนข้าวทิพย์

ทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์ วัดอินทาราม หลวงพ่อธรรมจักร

อ่านต่อ
ทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ทำบุญ วันสงกรานต์

ทำบุญ วันสงกรานต์ วัดอินทาราม

อ่านต่อ
ทำบุญ วันสงกรานต์

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

วันนี้ไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดอินทาราม สามชีวิต

อ่านต่อ
อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

บุญแห่งความเมตตาสำเร็จ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกญาติธรรมทุกท่านร่วมกัน ให้ชีวิตแม่โค-แม่กระบือ จำนวน ๓ ตัว

อ่านต่อ
บุญแห่งความเมตตาสำเร็จ

hidden