เดินพระคาถาพัน 6.กัณฑ์จุลพน มี 35 พระคาถา
พุธ 26 เมษายน 2566

เดินพระคาถาพัน 6.กัณฑ์จุลพน มี 35 พระคาถา

เดินพระคาถาพัน

6.กัณฑ์จุลพน มี 35 พระคาถา

7.กัณฑ์มหาพน มี 80 พระคาถา

8.กัณฑ์กุมาร มี 101 พระคาถา

9.กัณฑ์มัทรี มี 90 พระคาถา

10กัณฑ์สักกบรรพ มี 43 พระคาถา

11.กัณฑ์มหาราช มี 69 พระคาถา

12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี 36 พระคาถา

13.กัณฑ์นครกัณฑ์ มี 48 พระคาถา

ข่าวสารกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567
เที่ยววัดสวย
เที่ยววัดสวย พุธ 26 เมษายน 2566
สอนธรรมศึกษา และทำแบบทดสอบ online  แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ขอบคุณแม่ครัววัดอินทารามทุกคน ที่ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆในวันนี้
สอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ผ้าป่าสามมัคคี ประจำปี 2566
อานิสงส์จำพรรษา และอานิสงส์กฐิน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ(ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ วัดอินทาราม อยุธยา ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น.

hidden