เที่ยววัดอินทาราม วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
เสาร์ 1 กรกฎาคม 2566

เที่ยววัดอินทาราม วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ หัวขออัลบัม

ข่าวสารกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567
เที่ยววัดสวย
เที่ยววัดสวย เสาร์ 1 กรกฎาคม 2566
สอนธรรมศึกษา และทำแบบทดสอบ online  แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ขอบคุณแม่ครัววัดอินทารามทุกคน ที่ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆในวันนี้
สอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ผ้าป่าสามมัคคี ประจำปี 2566
อานิสงส์จำพรรษา และอานิสงส์กฐิน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ(ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ วัดอินทาราม อยุธยา ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น.

hidden