โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ณ วัดอินทาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
พุธ 5 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ณ วัดอินทาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ณ วัดอินทาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดอินทาราม อยุธยา

***รูปทั้งหมดสามารถดูได้ที่ อัลบัม***

ข่าวสารกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567
เที่ยววัดสวย
เที่ยววัดสวย พุธ 5 กรกฎาคม 2566
สอนธรรมศึกษา และทำแบบทดสอบ online  แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ขอบคุณแม่ครัววัดอินทารามทุกคน ที่ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆในวันนี้
สอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ผ้าป่าสามมัคคี ประจำปี 2566
อานิสงส์จำพรรษา และอานิสงส์กฐิน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ(ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ วัดอินทาราม อยุธยา ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น.

hidden