image
พุธ 9 สิงหาคม 2566

วันเข้าพรรษา ไถ่ชีวิตแม่โคกระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

วันเข้าพรรษา

ไถ่ชีวิตแม่โคกระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

(ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต)

เอาบุญมาฝาก ทุก​ๆ​ท่านนะครับ 

ให้มีสุขภาพ​ร่างกายแข็งแรง 

อายุขัยยืนยาว แคล้วคลาดปลอดภัย จิตแจ่มใส

ห่างไกลจากโรคภัยทั้งปวง สดชื่นเบิกบาน สุขสมหวัง 

โชคดีมีชัย โชคลาภพูลทวี มั่งมีศรีสุข

เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทอง ธรรมะสว่างไสว ให้สิ้นสรรพทุกข์, ให้สิ้นสรรพโศก, ให้สิ้นสรรพโรค, ให้สิ้นสรรพภัย, ศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพาน,ให้ได้บรรลุ มรรคผลนิพพาน, ในกาลปัจจุบันนี้เทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ 

hidden