ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน

พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน

อ่านต่อ
พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนประตูชัย

โครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนประตูชัยตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนประตูชัย

พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน และพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ตามโครง “โคบุญช่วย”

พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน กับคณะคุณโยมผู้ใจบุญใจกุศล มาร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ตามโครง “โคบุญช่วย” ในวันพระที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ กับทาง “วัดอินทาราม”

อ่านต่อ
พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน และพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ตามโครง  “โคบุญช่วย”

อนุโมทนาบุญ

รับบุญถึงที่ อนุโมทนาบุญกับคุณโยม ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็อยากมาสร้างบุญ ขอให้สุขภาพร่างกายคุณโยมหายโดยเร็วไว้ เจริญพร

อ่านต่อ
อนุโมทนาบุญ

วัดกับชุมชนไม่ทิ้งกัน

ไม่ช่วยกันยามนี้ จะช่วยกันยามไหน หลวงพี่ยุทธ เจ้าอาวาสวัดอินฯ และสหธรรมิก จัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือญาติโยมตามชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้

อ่านต่อ
วัดกับชุมชนไม่ทิ้งกัน

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพระและญาติโยมในเบื้องต้น

เนื่องจากในขณะนี้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ มีทั้งวัดและญาติโยมได้รับความเดือดร้อนมากมาย มีความลำบากในการดำเนินชีวิต การเข้าออกมีความลำบากเป็นอย่างยิ่ง พระครูปลัดยุทธนา ธนปญฺโญ (หลวงพี่ยุทธ) จึงนำเครื่องอาหารและน้ำดื่ม มามอบให้กับญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพระและญาติโยม

อ่านต่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพระและญาติโยมในเบื้องต้น

hidden