ข่าวสาร / กิจกรรม

วัดจะไม่ทิ้งชุมชน พระจะไม่ทิ้งโยม

พระครูปลัดยุทธนา ธนปญฺโญ (หลวงพี่ยุทธ) มอบกำลังใจ และ ข้าวสารอาหารให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ค่อยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนชาวชุมชนวัดอินทาราม และชุมชนใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วมอยุธยา) ถึงไม่มาก แต่มอบให้ด้วยใจ ญาติโยมจะได้มีกำลังใจในการผ่านภัยจากอุทกภัยในครั้งนี้ เพจ : หลวงพี่พระครู วัดอินทาราม วัดอินทาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ
วัดจะไม่ทิ้งชุมชน พระจะไม่ทิ้งโยม

วันสารทไทย

วันสารทไทย จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี การทำบุญตักบาตรในวันสารทไทยนั้น มีความเชื่อว่า เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณ

อ่านต่อ
วันสารทไทย

hidden